มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาท น.ส.พรรณลดา ลีตะชีวะ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

น.ส.พรรณลดา ลีตะชีวะ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายอนันต์  รุ่นประพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาท น.ส.พรรณลดา  ลีตะชีวะ  สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม