มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image1 (19)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายไพโรจน์  อิ่มพันธ์ุ  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม