มอบเช็คค่าจัดการศพนายไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

 

นายไกรฤกษ์  จันทร์แฉล้ม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก   มอบเช็คค่าจัดการศพนายไกรฤกษ์  จันทร์แฉล้ม  พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม โดยคู่สมรสนางแน่งน้อย จันทร์แฉล้ม เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ  จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก