มอบเช็คค่าจัดการศพนายเจริญ สุขสำราญ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นายเจริญ  สุขสำราญ

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2560  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัดนครนายก    มอบเช็คค่าจัดการศพนายเจริญ  สุขสำราญ  ข้าราชการบำนาญ  อดีตครูโรงเรียนวัดโคกสว่าง  สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม  โดยมีบุตร  นางกาญจนา  กุลศิริวนิชย์  เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ  จำนวน 200,000 บาท  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก