มอบเช็คค่าจัดการศพนายสมศักดิ์ ศรีสิทธิกุล สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นายสมศักดิ์  ศรีสิทธิกุล

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพนายสมศักดิ์  ศรีสิทธิกุล  ข้าราชการบำนาญ  อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม โดยมีภรรยา นางไกรวัลย์  ศรีสิทธิกุล ครูโรงเรียนเมืองนครนายก  เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก