มอบเช็คค่าจัดการศพนายสมัย พรหมประเสริฐ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นายสมัย  พรหมประเสริฐ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก    มอบเช็คค่าจัดการศพนายสมัย  พรหมประเสริฐ  ข้าราชการบำนาญ  สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม  โดยมีบุตร น.ส.สุภาวดี  พรหมประเสริฐ  เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ  จำนวน 200,000 บาท  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง  จ.นครนายก