มอบเช็คค่าจัดการศพนายพงศ์ไพศาล ผลมา สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นายพงศ์ไพศาล  ผลมา

เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพนายพงศ์ไพศาล  ผลมา  ข้าราชการบำนาญสังกัดวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก   สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้