มอบเช็คค่าจัดการศพนายพนัส ยังประโยชน์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

S__3342372

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก     มอบเช็คค่าจัดการศพนายพนัส ยังประโยชน์ ข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม โดยมีบุตร นายไพศาล ยังประโยชน์ เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก