มอบเช็คค่าจัดการศพนายทองอินทร์ มั่นคง สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นายทองอินทร์ มั่นคง

              เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพนายทองอินทร์  มั่นคง  ข้าราชการบำนาญ  อดีตครูโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม โดยมีภรรยา นางละเอียด  มั่นคง  เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก