มอบเช็คค่าจัดการศพนางอารีรัตน์ เล็มหมัด สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

นางอารีรัตน์  เล็มหมัด

             เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก   มอบเช็คค่าจัดการศพนางอารีรัตน์  เล็มหมัด  ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม  โดยมีคู่สมรส นายสมพงษ์ เล็มหมัดเป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก