มอบเช็คค่าจัดการศพนางสมบุญ ผลงาม สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

นางสมบุญ  ผลงาม ชพส

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2560 นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก   มอบเช็คค่าจัดการศพนางสมบุญ  ผลงาม สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม  โดยมีบุตร น.ส.สุภาภรณ์  ผลงาม เป็นผู้รับมอบค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง   จ.นครนายก