มอบเช็คค่าจัดการศพนางทัศนีย์ โกศลจิตร สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

image1 (79)

เมื่อวันที่  13  มีนาคม  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบเช็คค่าจัดการศพนางทัศนีย์  โกศลจิตรสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม   ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ส. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้