มอบเงินค่าจัดการศพและบันทึกปากคำทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. นางบุญแนบ ปรีชาวุฒิ สมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

12. นางบุญแนบ  ปรีชาวุฒิ 28 ม.ค.64