มอบสิ่งของให้นักเรียนที่มาแข่งขันกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 “นครนายกเกมส์”

ข่าว มอบสิ่งของนักกีฬาพิการ  3 มี.ค.2561