มอบพวงหรีดและเช็คให้กับทายาทนายกิตติชาติ ใจแกล้ว สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image1 (17)   image2 (6)

image2 (7)

                     นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  และพนักงานเจ้าหน้าที่  มอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพ  ให้แก่ทายาทนายกิตติชาติ  ใจแกล้ว  สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม