มอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนางอภิชญา ธรรมแสงศรี สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

S__8437787

S__8437793_0

เมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์  2560   นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  เดินทางไปมอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพ   ให้แก่ทายาทนางอภิชญา  ธรรมแสงศรี  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ณ  วัดบุญนาครักขิตามราม  อ.เมือง  จ.นครนายก  ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้