มอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพให้แก่ทายาทนายเขมฤทธิ์ เล่าฮ้อ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

image3 (12)

image2 (25)

เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560   สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  มอบพวงหรีดและเช็คค่าจัดการศพ   ให้แก่ทายาทนายเขมฤทธิ์  เล่าฮ้อ  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม   ในการนี้  ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านสมาชิก ช.พ.ค. และครอบครัวไว้ ณ ที่นี้