พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก

IMG_4733

IMG_4793

IMG_4796

IMG_4706 IMG_4697

IMG_4775

             เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ทำพิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก