พบสมาชิกข้าราชการบำนาญอำเภอเมืองและอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

image1 (83) image3 (39) image4 (24)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พบสมาชิกข้าราชการบำนาญและบรรยายภารกิจของหน่่วยงาน  ในการประชุมสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  อำเภอเมืองนครนายก  อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก  ณ  ศาลาสมประสงค์  วัดบุญนาครักขิตาราม  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก