ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดนครนายก เข้ารายงานตัวกับท่านศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

image1 (16)

image2 (5)

image3 (1)

นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดนครนายก  รายงานตัวกับท่าน ดร.สุดา  สุขอ่ำ  ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก