ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การดำเนินงานของสำน้กงานคณะกรรมการ สกสค.

image1 (81)  image4 (23)

image2 (63)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการประชุมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มโรงเรียนบ้านนา 1)  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดทองย้อย  (วุฒิกรประชานุกูล)  อ.บ้านนา  จ.นครนายก