ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก พบปะสมาชิกสมาคมการศึกษาปฐมวัยนครนายก

image1 (48)  image2 (34)

image4 (15)  image3 (21)

image1 (47)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560  นายสถาพร  ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  พบปะและร่วมบรรยายภารกิจของหน่วยงาน  ให้กับสมาชิกสมาคมการศึกษาปฐมวัยนครนายกที่มาขอใช้ประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก