ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก เข้ารายงานตัวรับตำแหน่งใหม่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

image1 (14)

image2 (3)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครนายก  เข้ารายงานตัวรับตำแหน่งใหม่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก