ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก

ข่าว ผู้ตรวจมาตรวจ สนง.ศึกษา และแวะเยี่ยม สกสค. 13 พ.ค.62