ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-บรรยายพิเศษ และเยี่ยมสถานที่สอบครูผู้ช่วย

ข่าว เป็นประธานเปิดการอบรมและเยี่ยมสถานที่สอบครูผู้ช่วย  18 ส.ค.61