ประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤต

image4 (18)  image2 (41)

image5 (7)  image1 (61)

image3 (28)

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2560  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  ร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤต  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก