ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู

image1 image2 image6 image7

เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ได้เรียนเชิญอัยการศานติ  วจะรักษ์เลิศ  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครนายก  มาให้ความรู้กับคณะครูและบุคลาการทางการศึกษาจังหวัดนครนายก เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้ของครูอย่างไรให้ถูกกฎหมาย