ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สังกัดสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง

ข่าว ประชุมพัฒนาศักยภาพ 21-23 ธ.ค.61