ประชุมร่วมกับสหกรณ์ทบทวนการจัดทำข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้วิกฤติครู

S__16031748 S__16031752 S__16031753 S__16031756

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายสถาพร ศรีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด  เรื่องทบทวนการจัดทำข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูกลุ่มวิกฤติของจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด  อ.เมือง  จ.นครนายก