ประชุมผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ภาคกลาง และต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ข่าว ประชุม ผอ.ภาคกลาง และต้อนรับเลขา  15 พ.ย.62