ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2560

image1  image2 (85)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 6/2560 โดยวันนี้มีหัวข้อประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ และทุนทวี บุณยเกตุ  ประจำปี 2560  เรื่องเพื่อพิจารณา การแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก