ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5/2560

image2 (82)

image1 (101)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น.  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 5/2560  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก