ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2560

1

image2 (80)

image4 (31)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  เวลา 13.00 น.  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 4/2560  ณ ห้องประชุมอาคารหลังเล็กสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง จ.นครนายก