ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2560

image1 (90)

image2 (65)

image2 (66)

               เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 3/2560  ณ  ห้องประชุมอาคารหลังเล็กสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก