ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2560

image1 (66)    image3 (32)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 2/2560  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารหลังเล็กสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก