ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2560

image1 (53) image2 (36) image3 (22) image4 (16)

วันที่ 30 มกราคม 2560  ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 1/2560  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก