ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก

image2 (18)

image3 (8)

image4 (5)

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก