ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8/2560

image1

image2

image3

image4

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก   ครั้งที่ 8/2560  โดยวันนี้มีหัวข้อประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  พนักงานรักษาความปลอดภัย  ซึ่งจะหมดสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2560   ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก