ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 7/2560

image4 (34) image3 (51) image2 (87)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก  ครั้งที่ 7/2560 โดยนายตั้ง  อสิพงษ์  ท่านศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  มาพบคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนครนายก ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งใหม่  และนายเอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  มาร่วมประชุมและขอความร่วมมือในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปี 2560  โดยวันนี้มีหัวข้อประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติครูฯ และทุนทวี บุณยเกตุ  ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  อ.เมือง  จ.นครนายก