ประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2560

image1  image2

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครนายก  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหาร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ  ณ ห้องขุนด่าน  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก