สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ร่วมกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ จ.สมุทรปราการ ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกตา

ข่าว ตรวจตา 5 มิ.ย.61