ต้อนรับศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 และศึกษาธิการจังหวัดนครนายก

S__11943947  1239023S__11943952 S__11943950

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2560  ท่านดร.พีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยท่านตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  มาเยี่ยมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  โดยนายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ