ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่ ย้ายที่ทำการมาทำงานชั่วคราว ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก ชั้น 2

ข่าว ต้อนรับศึกษา ย้ายที่ทำการ 5 เม.ย.62