ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผุู้อำนวยการสถานศึกษา และไปเคารพศพ พร้อมมอบเงินค่าจัดการศพนางพุ่มพวง ชาญนชา สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

11. พบ ผอ.ใหม่ + มอบค่าจัดการศพนางพุ่มพวง  ชาญนชา  22 ธ.ค.63