ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

image1 (96) image5 (11)image1 (98) image2 (75)

วันที่ 18-20 เมษายน 2560  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้มาตรวจสอบงานการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  และการบริหารงานอื่น ๆ   ประจำปีงบประมาณ 2560  สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้