ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ทุกท่านทราบ

                   ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.  ลงเหลืออัตราร้อยละ 4 โดยให้สมาชิกที่ใช้สิทธิกู้เงินตามโครงการสวัสดิการ เงินกู้ ช.พ.ค.  เข้ามาติดต่อขอรับแบบได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด หรือจะมาเขียนแบบที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด  นั้น

                   สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ขอเรียนชี้แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีแบบหรือเอกสารใดๆ ตามที่สมาชิกได้โทรศัพท์  สอบถามหรือที่กล่าวอ้างส่งต่อกันในไลน์ (line) และยังไม่มีหนังสือแจ้งสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด  ถ้าหากมีหนังสือแจ้ง ทางสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  จะประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกโดยตรง  รวมทั้งลง Website ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายกให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                                                                           ขอขอบพระคุณค่ะ
                                                                                                                           สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก