ขยายเวลาการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

สมัคร ช.พ.ค. (กรณีพิเศษ)

สมัคร ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ)

ประกาศ  เรื่อง  การขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ช.พ.ค. กรณีพิเศษ  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา  (กรณีสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ)   คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ช.พ.ส. กรณีพิเศษ  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (กรณีสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ)  คลิกที่นี่