กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก

01 03 0204 05

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  นายสถาพร  ศรีม่วง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก  ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่  ปลูกไม้ประดับหน้าป้ายสำนักงาน และติดสติ๊กเกอร์ข้อคิดคำคม  พัฒนาสำนักงาน รับเทศกาลประเพณีไทยวันสงกรานต์