การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ  อายุเกิน 35 ปีขึ้นไปจนถึง 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) และไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค. มาก่อน   เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563  รายละเอียด ดังนี้

ประกาศ  เรื่อง  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. เป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

ประกาศ  เรื่อง  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.  คลิกที่นี่

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.  คลิกที่นี่

หมายเหตุ  ท่านใดที่สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. จะต้องทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. โดยเตรียมเอกสารมายื่นในวันที่สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.พร้อมด้วยเลย

 

สมัคร ช.พ.ค. (กรณีพิเศษ)

สมัคร ช.พ.ส. (กรณีพิเศษ)

การแสดงเจตนาระบุ