การเช่าและร่วมก่อตั้ง “กองทุนพระพฤหัสบดี”

พระพฤหัสบดี 1

ขอเชิญร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นหนึ่งในผู้ที่จะมีองค์เทพพระพฤหัสบดีไว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล  และเป็นหนึ่งในการร่วมก่อตั้ง “กองทุนพระพฤหัสบดีจังหวัด”  เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครนายก